Bir Ayet

"Rabbimiz! Sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur." Âl-i imrân, 3/192

Bir Hadis

“Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.” (Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )