Bir Ayet

"Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat." Şu'arâ, 26/83

Bir Hadis

“Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Âciz kişi de, nefsini duygularına tâbi kılan ve Allah’tan dileklerde bulunup duran (bunu yeterli gören) dır” (Tirmizî, "Sıfatü’l-Kıyâme", 25)