10 Mayıs 2019 Cuma

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Büyük Ankara Camii’nde hutbe irad etti

 

  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Büyük Ankara Camii’nde hutbe irad etti
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Büyük Ankara Camii’nde hutbe irad etti
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Büyük Ankara Camii’nde hutbe irad etti
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Büyük Ankara Camii’nde hutbe irad etti
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Büyük Ankara Camii’nde hutbe irad etti
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Büyük Ankara Camii’nde hutbe irad etti
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Büyük Ankara Camii’nde hutbe irad etti
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Büyük Ankara Camii’nde hutbe irad etti

 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, resmi açılışı bugün gerçekleştirilen Diyanet Bilim ve Kültür Merkezi bünyesinde bulunan Büyük Ankara Camii’nde hutbe irad etti, Cuma namazı kıldırdı.

Muhterem Müslümanlar!

Bizleri yaratan, yaşatan, sayısız nimetlerle bizlere lütufta bulunan, Kur’an-ı Kerim ile bize hidayet yolunu gösteren, bizleri on bir ayın sultanı Ramazan-ı şerife eriştiren ve bugün bu kutlu mabedin açılışı vesilesiyle bir araya getiren Yüce Rabbimize sonsuz hamd ü senalar olsun.

Bir mescidin etrafında, güzide bir nesil yetiştiren, mekânı mabedle imar ederek mükemmel bir medeniyet inşa eden, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’e salât ve selam olsun. Tarihten günümüze; sevgi ve muhabbetin, ilim ve hikmetin, birlik ve beraberliğin merkezi olan camilerin imar ve inşasına gönül veren herkesten Yüce Rabbim ebediyyen razı olsun.

Kardeşlerim!

Şu günlerde gönüllerimize, hanelerimize, ülkemize ve bütün müminlere rahmet, bereket ve huzur getiren kutlu bir misafiri ağırlıyoruz. Bu aziz misafir, hikmet dolu sahurlarıyla, şükür ve paylaşımın zirveye ulaştığı iftar sofralarıyla, ibadetin coşkuya dönüştüğü teravihleriyle hayatımıza ayrı bir derinlik ve zenginlik katıyor. Oruçlarıyla bizleri bir maneviyat eğitimine tabi tutuyor. Hayatımızı disipline etmeyi öğretiyor. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiriyor. Geride bıraktığımız ömrümüzü muhasebe, istikbalimizi tekrar gözden geçirme imkânı sağlıyor.

Aziz Müslümanlar!

Başkanlığımız her yıl Ramazan ayında bir tema belirlemekte ve bu tema etrafında toplumsal duyarlılık ve hassasiyet oluşturmaya gayret etmektedir. Bu yılki Ramazan ayı teması “Ramazan ve İnfak” olarak belirlenmiştir. Bu vesileyle yurt içinde ve yurt dışında yapılacak olan etkinliklerle infak konusu her yönüyle gündemde tutulacaktır. Böylelikle yardımlaşma ve paylaşma bilincinin canlı tutulmasına ve infak ahlakının daha da yaygınlaşmasına gayret edilecektir.

Kardeşlerim !

Ramazan, “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.” ayetini kendimize düstur edinerek zekâtımızla, fitremizle, sadakalarımızla, iftar sofralarımızla yoksul ve muhtaç kardeşlerimize yardım eli uzatma zamanıdır.  Akrabamıza, komşumuza, yetimlere, kimsesizlere gönüllerimizi açma zamanıdır. Ramazan, Allah rızası için karşılıksız verme mutluluğunu derinden hissettiğimiz infak ayıdır.

İnfak, nimetlerin ve zenginliğin Allah’ın bir emaneti olduğunun bilincinde olmaktır. Geçici dünya malını, ebedi kılabilmenin adıdır infak. Müminler arasındaki kardeşlik hukukunu derinden kavramak, en güzel şekilde yaşamak ve yaşatmaktır. Hem Rabbimize hem de kardeşlerimize karşı samimiyet ve sadakatin en güzel örneğidir. İnfak, Rabbimize karşı şükrümüzün ifadesi, teslimiyet ve sadakatimizin bir tezahürüdür. Yüce Rabbimizin “Ey Âdemoğlu! İnfak et ki, ben de sana infak edeyim” kutsi hadisteki müjdesine nail olma arzusuyla sahip olduğumuz her bir nimeti, O’nun yolunda feda edebilmektir.

Aziz Müminler!

Cuma namazından sonra inşallah Muhterem Cumhurbaşkanımızın himayelerinde şehirlerimizin ruhu ve kalbi olan camilerimizden birinin, Kuzey Ankara Camii ve Külliyesi’nin resmi açılışını yapacağız. Ezanlarıyla bütün insanlığı tevhide ve kulluğa çağıran camilerimiz, mihrabıyla yüzleri ve gönülleri Cenâb-ı Hakk’a döndüren hakikat merkezleridir. Minberi ve kürsüsüyle, üstün insanlık nizamının öğretildiği ilim ve ahlak, marifet ve hikmet derslerinin verildiği fazilet okullarıdır. Camiler Rahman’ın huzurunda kalplerimizi birleştiren, bizlere birlik beraberlik ruhu aşılayan mekânlardır.

Hak Teâlâ hazretleri büyük fedakârlıklarla yapılan bu camiyi, şehrimize hayırlı ve mübarek eylesin. Yüce Rabbimiz emek ve gönül verenler için sadaka-i cariye olarak dergâh-ı izzetinde kabul buyursun. Geçmişten günümüze camilerimizin imar, inşa ve ihyasına öncülük eden, destek olan, yardımda bulunan hayır sahiplerini, ibadet aşkıyla camilerimize hizmet edenleri en güzel şekilde mükâfatlandırsın. Cenâb-ı Hak rahmetini, merhametini, inayetini bizlerden, bu şehrimizden, aziz milletimizden ve ümmet-i Muhammed’den esirgemesin.