Tuesday, June 27, 2023

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası

 

 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vakfe Duası

 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Arafat’ta Vakfe duasını yaptı.

Ya Rabbe’l-alemin, Ya ilahe’l-alemin,

Bizlere sayısız nimetler verdin, yıllardır hasretini çektiğimiz Beytullah’a bizleri kavuşturdun, bu mübarek zamanda, bu mukaddes mekanda bizleri buluşturdun, Arafat’ta huzuruna kabul eyledin! Sana sonsuz hamd ediyoruz, sana sonsuz şükrediyoruz. Seni tesbih, seni tenzih ediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü, senamızı ve duamızı kabul eyle Allah’ım!

Ey Kabe’nin Rabbi olan Allah’ım! Senin emrine uyarak, Hz. İbrahim’in ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın çağrısını duyarak “Lebbeyk Allahümme Lebbeyk” nidalarıyla sana yöneldik. Mukaddes evine, Beytullah’a geldik. Kalbimizi zikrinle doyurmaya, ruhumuzu aşkınla yoğurmaya geldik. Bizleri sevindir, bizleri kemale erdir, rahmetinle bahtiyar eyle Allah’ım!

Ya Rab! Sultanımız Sensin, Mabudumuz Sensin, Maksudumuz Sensin. Affına ve rızana talibiz, lütuf ve kereminle bizlere ikram eyle Allah’ım!

Ya Rabbe’l-alemin! Biz aciz kullarınız. Emirlerini gereğince yerine getiremedik, yüreğimiz gaflete düştü. Emanetlerine yeterince sahip çıkamadık, zayıf kaldı irademiz. Şimdi mahcup ve mahzun gönüllerle huzurundayız. İnayetine sığındık, kapına geldik; hidayetine sığındık, lütfuna geldik; kulluk edemedik, affına geldik. Sonsuz rahmetine güvenerek ellerimizi yüce derg<hına açtık. Umutlarımızı boşa çıkarma! Bizleri huzurundan boş çevirme Allah’ım!

Ya Rab! Bu aciz halimizle bizi yalnız ve yardımsız, Sensiz ve çaresiz bırakma! Bizleri mahcup eyleme Allah’ım! Bizleri mahzun eyleme Allah’ım! Bizleri mahrum eyleme Allah’ım!

Milyonlarca kardeşimizle aynı heyecan ve aynı duygularla, mahşer misali Arafat meydanında kıyama durduk. Senin huzurunda huzur bulduk. Huzurumuzu daim eyle Allah’ım! Vakfemizi makbul eyle Allah’ım! Haccımızı mebrur eyle Allah’ım! Kalbimizi mamur eyle Allah’ım!

Ya İlahi! Alemlere rahmet olarak gönderdiğin, güzel ahlakıyla insanlığa örnek kıldığın, Fahr-i Kainat Hz. Muhammed Mustafa Efendimize sonsuz salat ve selam ediyoruz. Muazzez ruhlarını ona olan muhabbetimizden ve bağlılığımızdan haberdar eyle Ya Rabbi! Bizleri ona layık ümmet eyle Allah’ım!

Burada, Arafat meydanında toplandığımız gibi, mahşer gününde de onun sancağı altında toplanmayı bizlere nasip eyle! Bizi, onun gibi yaşamaya gayret edip, onunla birlikte cennetine girenlerden eyle Allah’ım!

Ya Rab! Rasul-i Ekrem Efendimizin ehl-i beytine selam ediyoruz, güzide ashabına selam ediyoruz. Onun ahlakını hayat düsturu edinen bütün müminlere selam gönderiyoruz. Vasıl eyle Allah’ım!

Bu mübarek şehirde, Mekke-i Mükerreme’de bizlere eşsiz hatıralar bırakan Hz. Adem’e, Hz. İbrahim’e, Hz. İsmail’e ve bütün Peygamberlere sayısız salat ve selam ediyoruz. Ervah-ı tayyibelerini haberdar eyle Allah’ım!

Ey mahşer gününün sahibi, Mahkeme-i Kübra’nın yegane hakimi olan Rabbimiz! Bugün burada, adeta mahşeri yaşıyoruz. Sığınılacak hiçbir gölgenin bulunmadığı hesap gününün kavurucu sıcaklığı geliyor aklımıza, dizlerimiz titriyor, kalplerimiz ürperiyor. Her insanın kendi derdine düşeceği o dehşetli günde bizleri yapayalnız bırakma n’olur! O zor zamanda bizi rahmetinle gölgelendir, merhametinle himaye eyle Allah’ım!

Atamız Hz. Adem ve Annemiz Hz. Havva’nın dualarıyla Sana yalvarıyoruz; Rabbimiz! Bizi bağışla! Günahlarımızı affet! Gönlümüze ferahlık ver! Dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allah’ım!

Ey lütuf ve kerem, ihsan ve ikram sahibi Yüce Rabbimiz! Bizlere sayısız nimetler bahşettin. Ama huzurunda itiraf ediyoruz ki elimizdeki nimetleri hor kullandık, değerini bilemedik, bahşettiğin nimetlere hakkıyla şükredemedik. Bugün bütün dünyalıkları geride bırakarak kefen misali ihramlarımıza büründük. Şimdi Arafat’ta huzurundayız. Bir nefeslik canımızla huzurundayız. Yüreklerimizi yakan nedametle huzurundayız. Belimizi büken günahlarla huzurundayız. Merhamet etmezsen halimiz ziyandır. Affetmezsen sonumuz hüsrandır. Affına, keremine, mağfiretine ve merhametine sığınıyoruz. Ruz-i mahşerde yüzümüzü kara çıkarma Allah’ım!

Ya Rab! Sen ki yüce Kitabında; “Ey nefislerinin esiri olmuş, aşırılıklara düşmüş kullarım! Ey işlediği günahlarla kendilerine yazık etmiş kullarım! Allah’ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin.” buyuruyorsun. Bu müjdene dayanarak, rahmetine güvenerek Sana yalvarıyoruz. Bizlere engin rahmetinle muamele eyle, umutlarımızı boşa çıkarma Ya Rabbi!

Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbimiz! Bizleri eşref-i mahlukat olarak ahsen-i takvim üzere yaratan Sensin. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle! Yaratılışımızı ölçülü yaptığın gibi, fıtratımıza uygun, ölçülü ve dengeli yaşamayı da bizlere lütfeyle Allah’ım!

Bizlere, akıl ve bilgi, şuur ve sevgi bahşeden Sensin. Bizlere iman, istikamet ve hidayet bahşeden Sensin. Son nefesimize kadar kalbimizi imanda ve ihlasta daim eyle Allah’ım!

Ey en güzel isimlerin sahibi olan Yüce Rabbimiz! Sana Senin isimlerinle yalvarıyoruz. Esma-i Hüsna hürmetine, İsm-i Azam hürmetine dualarımızı makbul eyle Allah’ım! Rahman ve Rahim ism-i şerifinle bizi esirge, bize acı, merhamet et Allah’ım! Selam ism-i şerifinle bizlere barış ve huzur ihsan eyle, bizi kamil bir iman ile selamete eriştir Allah’ım! Ya Malike’l-mülk! Mülkün yegane sahibi Sensin. Dilediğine verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Bizleri bu dünyada kereminle abad eyle, lütfunla iki cihanda aziz eyle Allah’ım! Rezzak ism-i şerifinle bizlere maddi ve manevi rızıklar ihsan eyle. Darlık gösterme, yokluğa düşürme. Rızkımızı helalinden nasip eyle.

Ya Rabbi Muin ism-i şerifinle Sana yalvarıyoruz. Bizlere zikrini, şükrünü ve en güzel biçimde kulluğunu yerine getirebilmek için yardım eyle! Yardım eyle ki dillerimiz yalana dönmesin; gıybete, iftiraya bulaşmasın. Gözlerimiz harama bakmasın. Yardım eyle ki kalbimiz senin rızan olmayana meyletmesin. Ayaklarımız dosdoğru yolundan ayrılmasın Allah’ım!

Ya Rabbi! Aziz peygamberlerini anarak sana yalvarıyoruz. Bizlere, Hz. Nuh’un azim ve kararlılığını ver. Hz. İbrahim’in ihsanını, Hz. İsmail’in teslimiyetini ver. Hz. Yakup’un dirayetini, Hz. Yusuf’un iffetini ver. Hz. Musa’nın şecaatini, Hz. Harun'un sadakatini, Hz. Süleyman’ın gayretini ver. Hz. Eyyub’un sabrını, Hz. İsa’nın nezaketini, Hz. Muhammed Mustafa’nın merhametini ver.

Hz. Meryem’in, Hz. Hatice’nin, Hz. Aişe’nin, Hz. Fatıma’nın fazilet, metanet, iffet ve imanla yücelen asaletini bizlere de ihsan eyle Allah’ım!

Ya Rabbe’l-alemin! Hadi ism-i şerifinle bizleri hidayette daim eyle! Ganiyy ism-i şerifinle bizlere bereketli kazançlar ihsan eyle! Bizlere kazançların en büyüğü olan takvayı, iffeti ve gönül zenginliğini lütfeyle Allah’ım! Vedud ism-i şerifinle bizlere senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini bahşeyle! Ya Hafız! Bizleri şerlerden muhafaza eyle. Göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimizin ve şeytanın eline bırakma Allah’ım! Ya Gaffar! Günahlarımızı bağışla! Ya Settar! Kusurlarımızı setreyle! Ya Tevvab! Tövbelerimizi kabul eyle! Ya Alim, Ya Hakim, Ya Celil, Ya Cebbar! Senin eşsiz ilmine, kudretine, hikmetine, izzet ve azametine sığınıyoruz. Bizleri hidayetten, afiyetten, rahmet ve bereketten ayırma. Dualarımızı cümle peygamberlerin dualarına dahil eyle Allah’ım!

Ya Rab! Emrinle ve davetinle yollara düştük. Mikata varınca affınla ve merhametinle buluşma vaktinin geldiğini anladık. İhrama girince senin rızandan gayrı ne varsa üzerimizden sıyırıp attık. Bizleri, tekrar dünya hayatının cazibesine kapılıp aldanmaktan; ahireti ve hesabı unutarak yaşamaktan her daim muhafaza eyle Ya Rabbi!

Senin aşkınla Beytullah’a varıp vuslata erdik. Tavafla kalbimizi kıblene bağladık. Yüzümüzü ve yönümüzü kıblegahından ayırma Allah’ım!

Hacer validemiz gibi Sana tevekkül ederek, çaresizliğimizi Sana arz ederek, hakikat zemzemini ararcasına koşarak sa’yimizi yaptık. Sa’y ü gayretimizi boşa çıkarma Allah’ım!

İlahi Ya Rabbi! Yavrularımızı, sevdiklerimizi Senin engin rahmetine ve merhametine emanet ettik. Evlatlarımızı merhametinden ve inayetinden mahrum eyleme Allah’ım!

Ey Rabbimiz! Resul-i Ekrem Efendimiz; “Hac Arafat’tır”, “En hayırlı dua, arefe günü yapılan duadır” buyuruyor. İşte şu an burada, arefe gününde; kadın-erkek, genç-yaşlı demeden, beli bükük pir-i fanilerimizin koluna girerek, masum yavrularımızı bağrımıza basarak, hep beraber Arafat’tayız. Huzurunda ahdimizi ve misakımızı yeniliyor; Sana olan imanımızı ikrar ediyoruz; Senin kitabının ve Resulünün yolundan, iman, ibadet ve istikametten ayrılmayacağımıza söz veriyoruz. Sözümüzü tutmada bize yardım eyle Allah’ım! Beytullah’ı gören gözlerimizi harama bakmaktan koru Allah’ım! Arafat’ta açılan ellerimizi günaha uzanmaktan koru Allah’ım! Kabe’yi tavaf eden, sa’y için koşturan ayaklarımızı, rızana aykırı yollara düşmekten koru Allah’ım! İslam’ın yolunda sabır ve teslimiyetimizi daim eyle Allah’ım! Zemzemi bedenimize şifa, ruhumuza ab-ı hayat kıl! Arafat’ta bizi marifete ulaştır Allah’ım! Müzdelife’de gönlümüze muhabbet, sekinet, samimiyet ver ve bizi rahmetine yakınlaştır Allah’ım! Mina’da şeytana atacağımız her taşı, dünya kaygılarından ve günahlarımızdan kurtulmanın vesilesi kıl! Kurbanlarımızla, bizi kurbiyete eriştir Allah’ım!

Ey alemlerin Rabbi olan Yüce Allah’ım! Bizleri daima iyiliğin ve iyilerin yanında olanlarda eyle! Mazlumu koruyan, yoksulu doyuran, yetimi himaye eden, garip ve kimsesizlerin sığınağı olan, bahtiyar kulların arasına bizleri de dahil eyle Allah’ım!

Ya Rab! Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan, gözümüzü haramdan muhafaza eyle! Faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bencillikten sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle Allah’ım! Nefsimizin, şeytanın ve görünür görünmez bütün mahlukatın şerrinden sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle! Her türlü afetten, musibetten, hastalıktan, zarar ve ziyandan sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle Allah’ım!

Ya Rabbi! Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bize öğrettiğin gibi sana yalvarıyoruz: “Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al”, “Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığı ile bize vadettiklerini lütfeyle. Kıyamet günü bizi mahcup etme” Allah’ım!

Ya Rab! Peygamberimiz Veda Haccında burada “Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız: Bunlar, birisi Allah’ın Kitabı Kur’an-ı Kerim diğeri de Resulünün sünnetidir.” buyurdu. İlahi Ya Rabbi! Bizleri Kur’an-ı Kerim’in yolunda ve Resulünün sünnetinin yolundan ayırma Ya Rabbi! Nesillerimizi, zürriyetimizi sırat-ı müstakimde daim eyle Ya Rabbi! Kur’an’ın yolunda, Resulünün sünnetinin yolunda daim eyle Ya Rabbi!

Peygamberimiz bu meydanda, “Kimin üzerinde bir emanet varsa onu sahibine iade etsin” buyurmuştu. Bizleri emanete riayet eden, ahde vefa gösteren, sözüne sadık kalan, kul hakkını gözeten kullarından eyle. Muhammedü’l-Emin olan Peygamberimize layık ümmet eyle Allah’ım!

Ya Rab! Peygamberimiz bu meydanda; “Canlarınız, mallarınız, ırzlarınız mukaddestir, saygındır, her türlü saldırıdan korunmuştur” buyurmuştu. Malımıza, canımıza, onurumuza kastedenlere fırsat verme Ya Rabbi!

Resul-i Ekrem Efendimiz işte bu meydanda “Ey insanlar biliniz ki, Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem’in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap’a; beyazın siyaha, siyahın da beyaza bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir!” buyurmuştu. Bizleri Peygamberimizin bu evrensel mesajına uyan ve takva elbisesine bürünenlerden eyle! Kalbimizi kibirden, gururdan, fesattan ve batıl düşüncelere dalmaktan muhafaza eyle Allah’ım!

Gözümüzün nuru, kalbimizin süruru, iki cihan güneşi Resul-i Ekrem Efendimiz bu Arafat meydanında, senden hayır namına ne istemişse biz de aynısını istiyoruz, nasip eyle Ya Rabbi! Peygamberimiz hangi kötülüklerden sana sığınmışsa biz de hepsinden sana sığınıyoruz, muhafaza eyle Allah’ım!

İlahi Ya Rabbi! Yüce kitabında, “Müminler ancak kardeştirler” buyuruyorsun. Kardeşlerimizle aramızı düzeltmemizi emrediyorsun. Bizi kardeşlik hukukuna riayet edenlerden eyle Allah’ım!

Sevgili Peygamberimiz “Kim bir Müslüman’ı bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da onu kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarır.” buyurmuştu. Bizi birbirine kol kanat geren kardeşler eyle Allah’ım!

Ya Rab! Yeryüzünü, emin kılsınlar diye mümin kullarına emanet etmiştin. Emanetine sahip çıkamadık. Yetimler yurduna döndü yeryüzü. Mazlumlar diyarı haline geldi dünyamız. Bize güç ve irade ver. Bize bir çıkış yolu göster, İnsanlığın iyiliği için çalışmak üzere azim ve gayretimizi artır, kudretinle bize yardım eyle Ya Rabbi! 

Savaşlar, krizler, bunalımlar, insanlığı çepeçevre kuşattı. Nimetlerle donattığın yeryüzünde bebekler açlıktan ölüyor. Milyonlarca insan zorluk ve yokluk içinde hayat mücadelesi veriyor. Savaşların, korkunç silahların, sefaletin kıskacındaki masumların hali vicdanları dağlıyor. Asrın zalimleri yeryüzünü kasıp kavuruyor. Bizler imanın ve iyiliğin üstünlüğüne inandık, barış için emek verdik, dualar ettik, mazlumun yanında ve zalimin karşısında durduk ama bu zulümlere engel olamadık. Aczimizi ve mahcubiyetimizi kudretine arz ediyoruz, bize katından bir rahmet gönder, bize katından bir nusret gönder, yeryüzünden iyilik egemen olsun diye çalışıyoruz bize yardım eyle Ya Rabbi!

Arakan’dan Keşmir’e, Filistin’den Doğu Türkistan’a, nice mazlum diyarlarda zulme maruz kalan kardeşlerimiz var, imdad eyle Allah’ım! Yardım eyle Allah’ım! Yardım eyle Ya Rabbi! Masum ve mazlumların ahını zalimlerde bırakma Ya Rabbi!

Ya Rabbi! Mekke’nin ve Medine’nin kardeşi Kudüs mahzun kaldı. Mescid-i Aksa’nın harim-i ismetine zalimler musallat oldu. Yangın yerine döndü yüreklerimiz, söndürmek için bize Hz. Ömer gibi Selahattin Eyyubi gibi yiğitler gönder Ya Rabbi!

Dünyanın değişik yerlerinde yüce dinimize, mukaddes kitabımıza, sevgili Peygamberimize, camilerimize, Müslüman kardeşlerimize saldıran, düşmanlık yapan azgınlara fırsat verme Allah’ım!

“Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı yolunda sabit kıl ve kafirlere karşı bize yardım eyle Allah’ım!”

Ey müminlerin umudu, mazlumların sığınağı olan Rabbimiz! Asırlardır Yüce dinimiz İslam’ın yolunda, her türlü kötülüğün, haksızlık ve zulmün karşısında, mazlumların, muhacirlerin, gariplerin, yetim ve kimsesizlerin yanında olan aziz milletimizi ve devletimizi ilelebet payidar eyle Allah’ım!

Milletimizin bekasını sarsacak, huzur ve kardeşliğimizi bozacak her türlü dahili ve harici düşmanlardan memleketimizi halas ve emin eyle Ya Rabbi! Bölünüp parçalanmaktan, çözülüp dağılmaktan, ayrılığa düşüp zayıflamaktan bizleri muhafaza eyle Allah’ım!

İstiklal ve istikbalimize kastedenlere, varlığımıza ve vatanımıza göz dikenlere fırsat verme Allah’ım!

Zalimlerin, hainlerin, kafirlerin, münafıkların kurdukları tuzakları kendi başlarına ma’kus eyle Ya Rabbi!

İlahi Ya Rabbi! Sen nurunu mutlaka tamamlayacağını vadediyorsun. Bizleri bu vaadine vesile eyle Allah’ım! Dünyamızı huzur ve selamet yurduna dönüştürebilmek için bize güç ver! Bizi, yeryüzünde iyiliği hakim kılacak kudrete eriştir Allah’ım! İstikbalimizi, dinimizin izzetine, devletimizin azametine ve milletimizin asaletine şahit eyle Allah’ım!

Devletimizin bekası, milletimizin refahı, insanlığın selameti için çalışan devlet büyüklerimize ve tüm kardeşlerimize yardım eyle Ya Rabbi! Bizleri rızana uygun işlerle milletimize hizmet yolunda muvaffak eyle Allah’ım!

Bizleri, haktan, hakikatten, adaletten ve merhametten ayırma! Zalim olmaktan da zulme uğramaktan da uzak eyle Ya Rabbi! Her türlü yanlıştan, hatadan, gaflet ve dalaletten muhafaza eyle Allah’ım!

Ey hainlerin tuzaklarını bozan Yüce Rabbimiz! Devletimize ve milletimize karşı ihanet peşinde koşanlara fırsat verme Allah’ım! Umudumuzu çalmak, huzurumuzu bozmak, bizi yolumuzdan alıkoymak isteyenlere karşı bizlere basiret, feraset ve güç ver Allah’ım!

Ya Rab! Bize güç ver ki şerefimiz, onurumuz, harim-i ismetimiz çiğnenmesin Allah’ım! Bize güç ver ki mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değmesin, Ya Rabbi! Bize güç ver ki gök kubbemizde yankılanan ezanlarımız dinmesin Allah’ım!

Bize güç ver ki, özgürce inancımızı yaşayabileceğimiz bağımsız vatanımızın sembolü, rengini, mukaddesatımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağımız göklerden inmesin Allah’ım!

Şanlı ordumuza ve güvenlik güçlerimize karada, denizde, havada her zaman ve her yerde yardım eyle! Ordumuzu her daim mensur ve muzaffer eyle Ya Rabbi!

Geçmişten günümüze, değerlerimiz uğruna can veren şehitlerimizi, dar-ı bekaya irtihal eden gazilerimizi ve afetlerde vefat eden kardeşlerimizi sonsuz rahmetine gark eyle! Onları cennetinle ve cemalinle müşerref eyle Allah’ım!

Ey darda kalanların imdadına yetişen Rabbimiz! Şehirlerimizi yıkan, yüreklerimizi yakan, bizi mahzun bırakan büyük afetlere duçar olduk. Yangınlar, seller ve depremler yaşadık. On binlerce kardeşimizin vefatıyla sarsıldık. Çocuklar yetim ve öksüz düştü. Anne babalar evlatsız ve yuvasız kaldı. Yetim kullarının sahibi sensin, mahzun kullarının sahibi sensin. Mağdur ve mazlum kullarının sahibi sensin. Hüznün ve acının yuvalandığı yüreklere inşirah ver Allah’ım!

Ya Rab! Senden başka gidecek kimsemiz yok. Sana Hz. Yakub’un kelimeleriyle iltica ediyoruz. Sıkıntımızı, kederimizi ve hüznümüzü sadece sana arz ediyoruz. Sen Rahman’sın, sen Rahim’sin. Senin sonsuz merhametine iltica ediyoruz. İlticamızı kabul eyle; bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle Ya Rabbi! Dünyanın zorluk ve sıkıntıları karşısında bizlere metanet ver! Zorluklarımızı kolaylaştır, sıkıntılarımızı def u ref eyle Allah’ım!

Takatimizi aşan ağır imtihanlardan, felaket ve musibetlerden, hastalık ve afetlerden bizi, ülkemizi ve bütün dünyamızı muhafaza eyle Allah’ım! Yaşadığımız afetlerde elinden gelen bütün imkanları seferber ederek depremzede kardeşlerimizin yanında yer alan kullarını sen de kıyamet sıkıntılarından kurtar Allah’ım! Senin rızandan başka hiçbir karşılık beklemeden kardeşlerinin yarasını sarmaya koşan milletimizin sen de her türlü derdine derman ol Allah’ım!

Ey ikramı ve ihsanı bol olan Rabbimiz! Ülkemizi, İslam beldelerini ve tüm yeryüzünü rahmetinle mamur eyle! Topraklarımıza ve hanelerimize bolluk ve bereket ihsan eyle! Allah’ım!

Senden ailemiz, eşimiz ve yavrularımız için hayırlar niyaz ediyoruz. “Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi takva sahiplerine önder eyle.” Annemizi, babamızı, kardeşlerimizi, akrabalarımızı, komşularımızı, dostlarımızı ve bütün müminleri affeyle Ya Rabbi!

Evlerimize huzur ve bereket, ülfet ve muhabbet, rahmet ve sekinet ihsan eyle Allah’ım! Fedakar eşlerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler nasip eyle Allah’ım! Aramızdaki güven ve sadakat bağlarını güçlendir, nefret, ihanet ve şiddetten ailemizi ve cümlemizi uzak eyle Ya Rabbi! Bizleri hayırlı mümin olup ailesine iyi davrananlardan eyle Allah’ım! Aile nimetinin kıymetini bilenlerden, ailesini koruyup gözetenlerden, eşinin ve çocuklarının hakkına riayet edenlerden eyle Allah’ım!

İnancına, dinine, kültürüne, kimliğine, iffetine sahip çıkanlardan eyle Allah’ım!

Gençlerimize Peygamberimizin sünneti olan evliliği kolaylaştır, evlatlarımıza kendileriyle huzur bulacakları hayırlı eşler nasip eyle Ya Rabbi!

Bizleri ve nesillerimizi namaz kılanlardan eyle Allah’ım! Ya Rab! Çocuklarımızı namazdan, ibadetlerden uzak eyleme Allah’ım! Haramlardan ve kötülüklerden uzak eyle Ya Rabbi! Helal şuuruyla yaşayanlardan eyle Ya Rabbi! Gün gelip Senin huzurunda hesap vereceğimiz zaman bizlere yardım eyle Ya Rabbi! Hesap verme bilinciyle bizlere yaşamayı bizlere nasip eyle Allah’ım! Bu duygudan bir saniye bile uzak eyleme Ya Rabbi!

Ya Rab! Neslimizi koru. Yavrularımızı her türlü kaza ve beladan, zararlı alışkanlıklardan, bağımlılıktan, kötü çevrelerden, batıl akımlardan, maddi-manevi dert ve hastalıklardan muhafaza eyle Ya Rabbi!

Çocuklarımıza, gençlerimize zihin açıklığı ver, derslerinde ve çalışmalarında başarılar ihsan eyle Ya Rabbi!

Evlat hasreti çeken kardeşlerimize sonsuz hazinenden göz aydınlığı çocuklar nasip eyle Ya Rabbi!

Ya Rab! Bizden dua bekleyen kardeşlerimiz var. Onların dualarını, hayırlı dileklerini kabul eyle! Onların dualarını da Arafat duamıza dahil eyle Allah’ım!

Ey Kabe’nin Sahibi olan Allah’ım! Hac ibadeti için hasretle yanıp tutuşan, gözyaşları içinde nasibini bekleyen kardeşlerimizi de davetinle müşerref eyle. Özlemini çekip imkan bulamayanları da hac ve umre sevabıyla taltif eyle Allah’ım!

Bizimle yola çıkan ama Arafat’a ulaşamadan vefat eden kardeşlerimize rahmet eyle Allah’ım!

Bu müstesna vakitte, bu mukaddes mekanda sana arz etmek için hatimler okuyan, zikir ve tesbihatta bulunan bütün kardeşlerimizin ibadet, dua ve niyetlerini kabul eyle Ya Rabbi!

Ya Rab! Hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına edalar nasip eyle Allah’ım. Hastane odalarında şifa bekleyen, afetlerde yaralanan, maddi ve manevi anlamda şifaya muhtaç kullarına yardım eyle Allah’ım!

Ya Rab! Dertlerimizi sana arz ediyoruz, isyan etmiyor sabrediyoruz, sana inanıyor, sana güveniyoruz. Bizleri dermansız bırakma Allah’ım!

Şu anda yapmış olduğumuz duamıza burada, ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde, “amin, amin” diyerek iştirak eden kardeşlerimizin gönüllerindeki hayırlı muratlarını kendilerine lütfeyle Allah’ım! Rahmet ve mağfiretinden, nusret ve inayetinden onları da nasibdar eyle Ya Rabbi!

Cümlemizi salih amellerle hayırlı bir ömür sürmeye muvaffak eyle Ya Rabbi! İmanla, izzetle, iffetle, erdemle yaşamaya muktedir eyle Allah’ım!

Ya Rab! Haccımız tamamlandığında bizleri sağlık ve selametle evlerimize kavuştur. Kalan ömrümüzde, burada hac ibadeti boyunca Sana verdiğimiz sözlere uygun davranmayı bizlere nasip eyle Allah’ım!

Bundan sonra, daha da hassas davranarak hacı olmanın izzetine, asaletine uygun yaşamayı, güzel ahlak ile çevremize örnek olmayı nasip eyle Allah’ım!

Ey dualarımıza icabet eden Rabbimiz! Duamızı kabul eyle. Vakfemizi makbul eyle. Haccımızı mebrur eyle. Sa’yimizi meşkur eyle. Günahlarımızı mağfur eyle. Amellerimizi makbul eyle. Akıbetimizi hayreyle. Ukbamızı cennet eyle.

Yarın idrak edeceğimiz Kurban Bayramı’nı mübarek eyle, muhabbetimizin, kardeşliğimizin ve iyilik arzumuzun güçlenmesine vesile eyle Allah’ım!

Amin, amin, amin… bi hurmeti Taha ve Yasin ve selamün ale’l-mürselin ve’l-hamdü li’llahi Rabbi’l-alemin.