“Eğitimler, harcırah bütçesiyle, mümkün olan en uygun maliyetle gerçekleştirilmektedir”

“Eğitimler, harcırah bütçesiyle, mümkün olan en uygun maliyetle gerçekleştirilmektedir”

1 Aralık 2021 Çarşamba

Bazı medya mecralarında Diyanet İşleri Başkanlığımızın hizmet içi eğitimleriyle ilgili çıkan haberler üzerine aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasında fayda mülahaza edilmiştir.

Başkanlığımız, toplumu din konusunda aydınlatma görevi gereği, dini ve sosyal alanda ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda, personelin mesleki bilgi ve formasyonlarını geliştirmeye yönelik, din hizmetlerinde daha etkin ve verimli olabilmelerinin sağlanması amacıyla farklı alanlara yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemektedir. Bu hizmet içi eğitim faaliyetleri, eğitimlerin yapısı, konu ve kazanımları göz önünde bulundurularak çevrim içi/uzaktan veya yüz yüze olarak gerçekleştirilmektedir. İhtiyaç duyulan konularda farkındalığı amaçlayan ve 2017 yılından itibaren düzenlenen Etkili Din Görevlisi Etkin Din Hizmeti seminerleri de bu eğitimlerden biridir.

Din hizmetlerinin topluma daha etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesini amaçlayan ve 81 ilden personelimizin katılımıyla gerçekleşen bu eğitimler kapsamında, ‘Topluma Rehberlik Etmede Din Görevlisinin Rolü’, ‘FETÖ, DEAŞ, PKK vb. Terör Örgütleri', Aile ve Gençliğe Yönelik Tehditler’, Aile İçi İletişim, Din Hizmetlerinde İletişim’ gibi konularda alan uzmanlarının sunumlarına ve atölye çalışmaları etkinliğine yer verilmektedir. Seminerlerde ayrıca İçişleri Bakanlığı uzmanlarınca uyuşturucu ve terörle mücadele konulu sunumlar yapılmaktadır.

Başkanlığımızca personelimize yönelik eğitim faaliyetleri, öncelikli olarak eğitim merkezlerimizde yürütülmektedir. Eğitim merkezlerimizde ağırlıklı olarak göreve ilk defa atanan personelin Mesleğe Hazırlık Eğitimleri, Kur’an-ı Kerim’i ve Ezanı Güzel Okuma eğitimleri yapılmaktadır. Bu sebeple; yoğun katılımlı kısa süreli seminer programları ile mevzuat gereği yapılması zorunlu olan bazı hizmet içi eğitimler için eğitim merkezleri dışında, fiziki kapasitesi itibariyle eğitim salonlarıyla birlikte konaklama imkanı olan, sezon dışında uygun şartlardaki mekanlar tercih edilmektedir.

Benzer yanıltıcı ve iyi niyet taşımayan maksatlı haberler nedeniyle daha önce de defalarca ifade ettiğimiz gibi; bu eğitimler, ilgili Harcırah Kanunu kapsamında tamamen harcırah bütçesiyle ve mümkün olan en uygun maliyetle gerçekleştirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Diyanet İşleri Başkanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği