Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Mevlid Gecesi mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Mevlid Gecesi mesajı

7 Ekim 2022 Cuma

Bugün; müjdeleyici, uyarıcı, davetçi ve bir şahit olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.s.) yeryüzünü teşriflerinin yıl dönümüdür. Cenab-ı Hak, idrak edeceğimiz Veladet-i Nebi’yi tüm insanlık için hayırlara vesile kılsın.

Rasul-i Ekrem (s.a.s.)’in gelişi, yolunu kaybeden, yönünü şaşıran, zihni savrulmaların girdabında bocalayan ve bir hakikat ışığı arayan insanlık için kurtuluş umudu olmuştur. Onun ilim, irfan, hikmet ve muhabbet membaı olan örnek hayatı, insanlığı ebedi huzura kavuşturacak yolda şaşmaz bir kılavuz olmuştur. Onun getirdiği ilahi kitap; hakkın, adaletin ve merhametin yüzünü perdeleyen her türlü cehaleti izale edebilmenin imkanını doğurmuştur. Manevi hastalıkların pençesinde kıvranan insanlık için bir kurtuluş reçetesi ve bir şifa kaynağı olmuştur.

İlk insandan bu yana vahiy ve elçiler göndererek hakikatin ve hidayetin yolunu gösteren Cenab-ı Hak, “er-Reşîd” isminin tecellisi olarak kullarını irşad etmektedir. Vahyin ve risaletin en temel hedefi, insana sorumluluklarını bildirmek, bu minvalde bir hayat yaşamanın yollarını göstermektir. İnsanı cehaletin karanlık dehlizlerinden ve sorumsuzluğun süflî neticelerinden kurtararak ilmin, irfanın ve hikmetin beslediği bir imanla sonsuz aydınlığa çıkarmaktır. Hz. Âdem’den bugüne Allah’ın bütün elçilerinin gayreti, bu ideali gerçekleştirmeye matuftur. Âlemlere rahmet son peygamber Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.s.) tebliğ ve davetinin özünde de aynı gaye, aynı kararlılık ve aynı mücadele vardır.

Peygamber Efendimizi sevmenin ve Mevlid-i Nebiyi idrak etmenin gereği, onun getirdiği değerleri benimseyip yaşamak ve temsil ederek yaşatmaktır. Dolayısıyla bugün Müslümanlar olarak bizler, önce kendimizden başlamak üzere çevremizi ve bütün insanlığı Kur’an’ın ve sünnetin hayat veren ilkeleriyle, değerleriyle, mesajlarıyla buluşturmak durumundayız. Gönüllerdeki Peygamber aşkını, hayata Peygamber ahlakı, kulluk sorumluluğu ve ümmet bilinci olarak taşımak zorundayız.

Bu vesileyle aziz milletimizin ve âlem-i İslam’ın Mevlid Gecesini tebrik ediyor; Veladet-i Nebinin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

Prof. Dr. Ali ERBAŞ

Diyanet İşleri Başkanı