Prof. Dr. İbrahim Hilmi KARSLI

1.03.2018

Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

            Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, 1961’de Rize Güneysu’da doğdu. İlkokuldan önce 1971-1973 yılları arasında Kur’an-ı Kerim’i hıfzetti. İlk Arapça derslerini (emsile, bina, avâmil, izhar) saygın bir köy hocası olan dedesinden aldı. 1976’da Rize İmam-Hatip Lisesinde başladığı lise eğitimini 1982’de İstanbul İmam-Hatip Lisesinde tamamladı. Lise yıllarında İstanbul’da Tashih-i Huruf, Arapça, Tefsir, Hadis ve Fıkıh dersleri aldı. 1983’te Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde yükseköğretimine başladı, ancak dinî ilimlere olan yoğun ilgisi sebebiyle bu fakülteyi terk ederek yükseköğretimini Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde tamamladı (1984-1988). 1991-1992 yıllarında MEB Yabancı Diller Okulu (İngilizce) ile 1993’te Tunus Burgiba Dil Enstitüsünü (Arapça) bitirdi. Yüksek Lisansını 1994’te Tefsir ABD Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde ve doktorasını 2000’de yine Tefsir ABD Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. 2006’da Doçent ve 2012’de Profesör oldu.

           Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Diyanet İşleri Başkanlığında 1987-1993 yılları arasında yaptığı müezzin-kayyım ve vaizlik görevlerinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde (Rize) başladığı araştırma görevlisi ve öğretim üyeliği görevine isim değiştiren aynı üniversitede (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi) devam etti (1994-2015). Bu sırada aynı fakültede 2007-2008 yılları arasında Temel İslâm Bilimleri Bölüm Başkanlığı da yaptı. Daha sonra 2015’te Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesine geçti.

         2008-2020 yılları arasında iki dönem Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği yaptı. Bu görevi sırasında Dini Yayınlar Komisyon Başkanlığı, Kur’an Meallerini İnceleme Komisyon Başkanlığı ve Konulu Tefsir Projesi Bilim Kurulu Üyeliği ve Editörlüğü yaptı. Karslı, 10 Temmuz 2020’de Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atandı. Karslı, 3 çocuk babasıdır.

       Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı’nın tez ve kitap çalışmalarından bazıları şunlardır; Hatip Şirbinî ve Tefsirdeki Metodu (lisans tezi, 1988), Kur’an’a Göre Şeytan ve İnsanla Olan İlişkisi (yüksek lisans tezi, 1994), Kur’an Tefsirinde Sosyo-Kültürel Çevrenin Rolü ve Bu Bağlamda Türkiye Örneğinde Kadın (doktora tezi, 2000), Kur’an Yorumlarında Kadın (2003), Kutsal Kitaplara Göre Din Adamı (2010), Kur’an’ı Anlamaya Giriş (2012), Vahyin Aydınlığında Yürümek (2015) , Bir Arada Yaşama Ahlâkı (2019).

       Makale ve tebliğ çalışmalarından bazıları şunlardır; Çeviri Kuramları Açısından Hamdi Yazır’ın Meal Yöntemi (2005), Dini Tecrübenin Kur’an’ı Anlama ve Yorumlamadaki Rolü (2005), Kur’an’ın Güzellik Fenomenine Yaklaşımı (2005), Tarihsel Gelişimleri İtibariyle Tefsir Mukaddimelerine Dair Bir İnceleme (2003), Tefsirin Sosyolojik Boyutu ve Sosyolojik Okunması (2005), Kur’an’da Yahudi Din Adamlığı (Yahudi Geleneği ile Mukayeseli Bir Çalışma) (2010), Hz. Peygamberde Nübüvvet Sorumluluğuna Psikolojik Bir Yaklaşım (2010), İnsan Onuru Kavramının Kur’anî Dayanakları (Yaratılış Ayetleri) (2013).