Thursday, March 17, 2022

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Berat Gecesi Mesajı

Yüce Rabbimizin sonsuz merhametinin, af ve mağfiretinin yeryüzüne tecelli ettiği Berat gecesini bu gece hep birlikte idrak edeceğiz inşallah.

Ramazan ayının habercisi olan Berat Gecesi, hızla akıp giden hayatın, sonu gelmez isteklerini dizginleyerek hatalardan kaçınmak, günahlardan arınmak için bir muhasebe gecesidir. Tutum ve davranışlarımıza çekidüzen vererek varoluş sebebimizin ve yaratılış gayemizin idrakiyle Allah’ın rızasını kazanacak amellere yönelme gecesidir. Bu gece, kulluk bilinciyle Rabbimizin sonsuz merhametine sığınarak engin mağfiretine mazhar olmak için önemli bir vesiledir.

Hiç şüphesiz Cenab-ı Mevla’nın af ve mağfireti, şefkat ve merhameti bütün mahlûkatı kuşatmaktadır. Ancak, her insanın beratı kendi niyetine bağlı ve nasibi gayretinde gizlidir. O halde kalbimizi karartan, ruhumuzu daraltan ve hayatımızı zorlaştıran her türlü olumsuzluklardan uzaklaşmak, ihlas ve samimiyetle kulluk sorumluluklarımızı yerine getirmek, geleceğimize istikamet belirlemek ve ebedi azaptan beratımızı sağlamak bizim elimizdedir. Bu geceyi kurtuluş ve manevi yükselişimiz için yeni bir milat kılmalıyız.

Bizler, kendi günah ve hatalarımızdan arınmayı istediğimiz kadar dünyayı çepeçevre saran kötülüklerin bitmesi, iyilik ve güzelliklerin tüm insanlığı kuşatmasının da gayreti içinde olmalıyız. Başta milletimiz ve ümmet birliğimiz olmak üzere bütün insanlığı hak, hakikat, adalet ve merhamet ekseninde buluşturmanın çabası içinde olmalıyız. Zira bugün, bireysel savrulmaların toplumsal kırılmalara sebep olduğu bir dünyada, yalnızlık girdabında boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan, krizlerin, savaşların ve bunalımların cenderesinde varoluş mücadelesi veren insanlık, bir çıkış kapısına ve bir kurtuluş yoluna muhtaçtır. Birlik beraberliği, aile bağlarını, toplumsal huzuru ve barışı tehdit eden olayların ve her türlü şiddetin yaşandığı bir zamanda Berat Gecesi, insanın kendisiyle yüzleşmesinin, tövbe ve istiğfarla günahlardan arınarak dua ve ibadetle Yüce Yaratıcı’ya yaklaşmasının imkânını sunmakta ve daha güzel bir geleceğin kapısını aralamaktadır.

Bu gece, “Bana dua edin, size cevap vereyim (duanızı kabul edeyim)” buyuran Rabbimize pişmanlık gözyaşları içinde yakaralım. Bütün benliğimizle “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz!” niyazıyla Rabbimizin engin mağfiretine iltica edelim. Rasul-i Ekrem Efendimizin müjdesinden biliyoruz ki Cenab-ı Allah, bu gece içtenlikle yapılan duaları kabul edecek ve kendisinden bağışlanma dileyenleri affedecektir.

Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm âlem-i İslam’ın mübarek Berat gecesini tebrik ediyorum. Dua, zikir, ibadet ve taatle ihya edeceğimiz Berat Gecesi’nin daralan kalplerimize, bunalan zihinlerimize bir kandil olmasını temenni ediyorum. Bu mübarek gece hürmetine milletimizi ve insanlığı her türlü kederden berî kılmasını, bizi günah yüklerinden arınmış gönüllerle Ramazan ayına kavuşturmasını Yüce Rabbimiz’den niyaz ediyorum.

 

Prof. Dr. Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı