lundi 6 mars 2023

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Berat Gecesi Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, tüm İslam aleminin Berat Gecesi’ni tebrik ederek, “Bu mübarek zamanları yaralı ve acılı yüreklerle idrak ederken milletçe büyük bir dayanışma ve yardımlaşma ile depremin yaralarını sarmaya gayret ediyoruz.” ifadesini kullandı

Bu gece mübarek Berat Gecesidir. Bu geceye bizleri bir kez daha eriştiren Cenab-ı Allah’a sonsuz hamd ü senalar olsun.

Berat, kurtuluş müjdesidir. Bizlere Hakk’a teslimiyetle salih amel ve güzel ahlak üzere yaşamanın; aklı ve kalbi kirleten, hayatı anlam ve amacından uzaklaştıran her şeyden Yüce Allah’a sığınmanın; O’nun rızasına uygun olmayan tüm arzu ve davranışlardan uzak kalmanın değerini hatırlatır. Bizler de bu gece kalbimizin ve hayatımızın derinliklerine doğru muhasebe ve murakabe yolculukları yaparak halimizi tefekkür edelim. Rabbimizin emir ve yasaklarına karşı duyarlılığımızı gözden geçirelim. Ellerimizi ve gönüllerimizi huzuruna açarak halimizi Rabbimize arz edelim. Tefekkür, tilavet, ibadet, istiğfar, dua ve niyazlarla bu geceyi daha güzel bir hayatın başlangıcı yapalım.

Hakikat şu ki; hayatı iman ve güzel ahlak üzere yaşayanlar dünya ve ahiret mutluluğunu elde edecek, Allah’ın verdiği ömrü O’na itaat ve teslimiyetle geçirenler kurtuluşa erecektir. Günah ve hatalara samimiyetle tövbe edenler mağfirete mazhar olacak, sorumluluklarını hakkıyla yerine getirenler güven ve huzura kavuşacaktır. Kendisi için istediği güzellikleri herkes için isteyebilenler kemale erecek, yetimin, yoksulun, mazlumun ve darda kalmışın yardımına koşanlara Allah yardım edecektir. Adaleti, ihsanı, akrabalık bağlarını gözetenleri Rabbimiz koruyup gözetecek; iyilik ve istikamet üzere yaşama gayretinde olanlara meveddet ve rahmetini ihsan edecektir.

Bu mübarek zamanları yaralı ve acılı yüreklerle idrak ederken milletçe büyük bir dayanışma ve yardımlaşma ile depremin yaralarını sarmaya gayret ediyoruz. Sevgili Peygamberimiz (sas); “Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Her kim de bir Müslüman’ın bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir”, buyurmak suretiyle yardımlaşma ve dayanışmanın Allah katındaki karşılığını vurgulamakta; “Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer” hadis-i şerifiyle müminlerin birbirlerinin hüzünlerine karşı duyarlılığını beyan etmektedir. Dolayısıyla depreme maruz kalan kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarını giderinceye kadar milletimizin yardımlaşma seferberliği devam edecektir inşallah.

Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Gecesi’ni tebrik ediyor, kudret ve keremiyle mahzun gönüllere inşirah, yaralı yüreklere şifa vermesini, rahmet ve ihsanıyla zorluklarımızı kolay kılmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

Prof. Dr. Ali ERBAŞ

Diyanet İşleri Başkanı