7 Temmuz 2014 Pazartesi

Ahlâk

Ahlâk

     
     

•  Ahlâk, insanın kendisi dâhil, varlıkla ve insanlarla ilişkilerin de nasıl davranması ya da davranmaması gerektiğini gösteren değer yargıları bütünüdür.

•  Ahlâk, bir toplumda genel olarak uyulması beklenilen kurallar ve yapılması gereken görevlerin tümüdür.

•  Ahlâk, bir toplumdaki iyi ya da kötü sayılan davranışlar manzumesidir.